Πιστοποιητικά Alfa Energy

Οι πιστοποιήσεις αποτελούν πολύ σημαντικό μέλημα για την αξιοπιστία του συστήματος μας και είναι ο τομέας που η ALFA εστίασε από το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού μέχρι το τελευταίο της παραγωγής και διάθεσης του συστήματος στην εγχώρια αγορά αλλά και στην αγορά του εξωτερικού.

Τα συστήματα ALFA ENERGY έχουν σχεδιαστεί και μελετηθεί για την στατική τους επάρκεια σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3,2-4), τον Ευροκώδικα 9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES,DD ENV 1991 1-1) και του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000 (ΕΑΚ 2000), ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις καταπονήσεις (ίδιο βάρος Φ/Β, ανεμοπίεση, χιονόπτωση, σεισμικότητα) και προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την περιοχή τοποθέτησης.

Επιπλέον τα συστήματα ALFA ENERGY έχουν πιστοποιηθεί και εγκριθεί για την στατική τους επάρκεια σε πραγματικές συνθήκες εντός του εργοστασίου με την παρουσία της TUV Rheinland.

H ALFA προχωρά ένα ακόμα βήμα στο πολύ σημαντικό κομμάτι των πιστοποιήσεων προσφέρoντας πιστοποίηση των συστημάτων ΑLFA ENERGY με  στατική μελέτη βασισμένη σε πεπερασμένα στοιχεία από ειδική ομάδα μελετητών.

H παραγωγή των προφίλ αλλά και όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων γίνεται από ειδικό κράμα αλουμινίου εντός της ALFA διασφαλίζοντας με την καθετοποίηση, αρχικά την αμεσότητα στις παραδόσεις για οποιαδήποτε ποσότητα αλλά και την λειτουργικότητα , την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των συστημάτων στήριξης ALFA ENERGY.

Η ασφάλεια και η αντοχή της εγκατάστασης σας στο πέρασμα των χρόνων αποτελούν το πλέον βασικό στοιχείο σε μία μακροχρόνια επένδυση όπως αυτή των Φ/Β μονάδων, ενώ το αλουμίνιο για βάση στήριξης είναι το μοναδικό πλήρως συμβατό υλικό με τους συλλέκτες ηλιακής ενέργειας ( Φ/Β panels ) που τοποθετούνται επάνω στις βάσεις και είναι κατασκευασμένοι επίσης από πλαίσιο αλουμινίου.

Το προφίλ που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των βάσεων στήριξης και των εξαρτημάτων των συστημάτων ALFA ENERGY είναι ειδικού κράματος (Αριθμ.Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20100100564) με ειδικές μηχανικές και χημικές ιδιότητες, οι οποίες έχουν επίσης ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον ΕΒΕΤΑΜ.

Τα συστήματα ALFA ENERGY προσφέρουν 25 ετη εγγύηση υλικού.

Προϊόντα πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους Οργανισμούς Πιστοποίησης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 : 2008 και παραγόμενα με πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον κατά ΙSO 14001 : 2004.