Βάσεις χωρίς ανύψωση

Σταθερές βάσεις στήριξης πλαισίων σε δώμα με δυνατότητα διάταξης 1 πλαίσιο κάθετο (portrait) ή 2 πλαίσια κάθετα (portrait) ή 3 πλαίσια οριζόντια (landscape) με απόσταση του πλαισίου από το δώμα 5-10cm. Στην βάση αυτή δεν υπάρχει πόδι στο μπροστινό μέρος της βάσης παρά μόνο το πέλμα. Ενδεικνύεται για δώματα χωρίς ανωμαλίες & εμπόδια. Δυνατότητα ανοδίωσης ή ηλεκτροστατικής βαφής.

Το σύστημα μπορεί να κατασκευαστεί με διάφορες διατομές προφίλ ανάλογα με την διάταξη των πλαισίων και τον κάναβο που επιθυμούμε . (απόσταση μεταξύ των βάσεων)

Το σύστημα ενδείκνυται για δώμα χωρίς ανωμαλίες ή μεγάλη ρήση.

Επίσης ενδείκνυται για περιπτώσεις που έχουμε περιορισμό στο μέγιστο ύψος της κατασκευής.  

Δυνατότητα επιθυμητής διάταξης & ειδικών κατασκευών για άτακτη χωροθέτηση.