Μονοπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο αλουμινίου

Σταθερή μονοπάσσαλη βάση για 2 πάνελ σε κάθετη διάταξη (portrait) ή 3 πάνελ σε οριζόντια διάταξη (landscape) με την μέθοδο της μπετόμπηξης με πάσσαλο αλουμινίου στην επιθυμητή γωνία κλίσης. Η έμπηξη είναι περίπου 1m στο μπετόν. Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής για εγκαταστάσεις σε αλκαλικό περιβάλλον.

Σύστημα στήριξης για φωτοβολταϊκό πάρκο. Προτείνουμε την μπετόμπηξη με πάσσαλο αλουμινίου με την μονοπάσσαλη βάση με τυποποιημένο μήκος πασσάλου για την αποφυγή της χρήσης του χάλυβα για τα θέματα της διάβρωσης όταν συνδυάζουμε τα 2 υλικά.

Δεν απαιτείται γεωλογική μελέτη καθώς ο πάσσαλος αλουμινίου είναι τυποποιημένος ως προς το μήκος. Ο πάσσαλος αλουμινίου είναι ορθογώνιας διατομής 5Χ13cm και η έμπηξη είναι περίπου στο 1m. Οι διαστάσεις της οπής για την μπετόμπηξη είναι Φ30 σε βάθος 1,20m. Για την μπετόμπηξη απαιτείται επίσης δομικό πλέγμα τύπου Β500C με Φ8 σε διάσταση 1Χ1m.

Η διάταξη των πλαισίων για την μονοπάσσαλη βάση μπορεί να είναι έως 2 πλαίσια κάθετα (portait) ή 3 πλαίσια οριζόντια (landscape) για πλαίσια με διαστάσεις  έως 166Χ99cm.

Οι διαστάσεις των βάσεων ποικίλουν ανάλογα με την διάταξη των πλαισίων και την γωνία κλίσης, ενώ οι τυποποιημένες διαστάσεις γωνίας κλίσης είναι 5-10-15-20-25-28-30 μοίρες.

Η τυποποιημένη απόσταση του πλαισίου από το έδαφος είναι στα 45cm ενώ η απόσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα 60cm λόγο των θεμάτων των ανεμοπιέσεων.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα ειδικών κατασκευών.