Διπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο αλουμινίου

Σταθερή διπάσσαλη βάση για την επιθυμητή διάταξη των πάνελ με την μέθοδο της μπετόμπηξης με πάσσαλο αλουμινίου τυποποιημένου μήκους. Βάθος έμπηξης πασσάλου 80cm. Δεν απαιτείται γεωλογική μελέτη. Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής για εγκαταστάσεις σε αλκαλικό περιβάλλον.

Προτείνουμε την μπετόμπηξη με πάσσαλο αλουμινίου για την διπάσσαλη βάση με τυποποιημένο μήκος πασσάλου για την αποφυγή της χρήσης του χάλυβα για τα θέματα της διάβρωσης όταν συνδυάζονται τα 2 υλικά. 

Ο πάσσαλος αλουμινίου με το εξάρτημα σύνδεσης για την σύνδεση με την υπόλοιπη βάση αλουμινίου έχει επεξεργαστεί στην επιφάνεια του με την μέθοδο της χρωμάτωσης για την αποφυγή των διαβρώσεων στην επαφή με το τσιμέντο. Το βάθος των διατρήσεων διαφέρουν για το εμπρός και πίσω πάσσαλο ενώ το συνολικό μήκος του πασσάλου είναι 1m.

Οι διαστάσεις των βάσεων ποικίλουν ανάλογα με την διάταξη των πάνελ. Οι τυποποιημένες διαστάσεις αφορούν 2 με 3 πλαίσια κάθετα (portrait) ή 3 με 5 πλαίσια οριζόντια (landscape) ενώ οι τυποποιημένες διαστάσεις γωνίας κλίσης είναι 5-10-15-20-25-28-30 μοίρες.

Υπάρχει δυνατότητα ειδικών κατασκευών για άλλη διάταξη των πάνελ από αυτή που σημειώθηκε παραπάνω η οποία θα μελετηθεί μεμονωμένα με βάση το σχέδιο χωροθέτησης των πλαισίων που θα μας στείλετε και θα κριθεί το εφικτό της κατασκευής και της στατικότητας για την προμήθεια των υλικών.