Διπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο χαλύβδινο

Σταθερή διπάσσαλη βάση για την επιθυμητή διάταξη των πάνελ με την μέθοδο της μπετόμπηξης με πάσσαλο χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ τυποποιημένου μήκους 1m. Βάθος έμπηξης πασσάλου 80cm. Δεν απαιτείται γεωλογική μελέτη. Δυνατότητα ανοδίωσης ηλεκτροστατικής βαφής για εγκαταστάσεις σε αλκαλικό περιβάλλον.

Όταν επιλέγετε να πακτώσετε την διπάσσαλη βάση με την μέθοδο της μπετόμπηξης τότε το μήκος του χαλύβδινου πασσάλου είναι τυποποιημένο για το λόγο αυτό δεν απαιτείται γεωλογική μελέτη αν φυσικά δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εδαφολογικές ανωμαλίες. 

Ό πάσσαλος είναι γαλβανισμένος εν θερμώ στα 5mm (86micra και ο τύπος του είναι S235). Το πόδι της βάσης αλουμινίου θηλυκώνει μέσα στον πάσσαλο διατομής (U) για 15cm. Η στήριξη γίνεται με ανοξείδωτη βίδα M10X85. Μεταξύ των 2 υλικών απαραίτητο είναι να τοποθετηθεί αλουμινοταινία είτε λάστιχο EPDM για να μην παρουσιαστεί διάβρωση από οξείδωση στο πέρασμα του χρόνου.

Οι διαστάσεις των βάσεων ποικίλουν ανάλογα με την διάταξη των πάνελ. Οι τυποποιημένες διαστάσεις των βάσεων είναι για 2 με 3 κάθετα (portrait) ή για 3 με  5 οριζόντια (landscape) για τις συνήθης διαστάσεις των πλαισίων 166x99cm ενώ οι τυποποιημένες διαστάσεις γωνίας κλίσης είναι 5-10-15-20-25-28-30 μοίρες. Συνήθης απόσταση των πλαισίων από το έδαφος 45cm.

Υπάρχει δυνατότητα και ειδικών κατασκευών για άλλη διάταξη των πάνελ από αυτή που σημειώνεται η οποία θα μελετηθεί με βάση το σχέδιο χωροθέτησης που θα μας στείλετε όσον αφορά την στατικότητα της και το εφικτό της κατασκευής.