Διπάσσαλο για πέδιλα μπετόν

Σταθερή διπάσσαλη βάση για την επιθυμητή διάταξη των πάνελ πάνω σε πέδιλα μπετόν τα οποία μπορείτε να κατασκευάσετε είτε κατά μήκος του τραπεζιού είναι κατά πλάτος. Η στήριξη των βάσεων στο πέδιλο γίνεται με πάκτωαη του πέλματος με ντίζα της επιλογής σας, ενώ η προδιαγραφή του πέδιλου απαιτεί μελέτη από μηχανικό. Δυνατότητα ανοδίωσης ή ηλεκτροστατικής βαφής για εγκαταστάσεις σε αλκαλικό περιβάλλον.

Τις διπάσσαλες βάσεις μπορείτε να πακτώσετε με ντίζα το πέλμα της βάσης στο πέδιλο από μπετόν με σκυρόδεμα που θα κατασκευάσετε. Η εταιρεία δεν προμηθεύει τα πέδιλα μπετόν και είναι στην αρμοδιότητα του εγκαταστάτη να τα κατασκευάσει με βάση το ανάπτυγμα της βάσης που θα προκύψει και τις δυνάμεις αντιδράσεων στο πέλμα.

Τα πέδιλα μπορεί να είναι κατά μήκος της σειράς, είτε κατά πλάτος, είτε 2 ξεχωριστά στοιχεία (βαρίδια) για το εμπρός & πίσω πόδι της βάσης. Η μελέτη για το μέγεθος και τις διαστάσεις του πέδιλου θα πρέπει να γίνει από τον μηχανικό με βάση τον τύπο της βάσης , την ανεμοπίεση της περιοχής και την κατηγορία ζώνης εδάφους.

Ενδεικτικά το πέδιλο μπετόν κατά πλάτος της βάσης για μία τυπική διπάσσαλη βάση σε διάταξη 2 πλαίσια κάθετα (portrait) με τη συνήθη διάσταση πλαισίων 166Χ99cm, με ανεμοπίεση σε περιοχή περίπου 160kg/m2, οι διαστάσεις για το πέδιλο θα ήταν κατά ύψος 30cm (15cm μέσα στο έδαφος), πλάτος 60cm & μήκος 340cm. Τις δυνάμεις αντιδράσεων στο πέλμα της βάσης θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο pdf.

Οι διαστάσεις των βάσεων καθώς και οι δυνάμεις αντιδράσεων ποικίλουν ανάλογα με την διάταξη των πάνελ. Οι τυποποιημένες διαστάσεις είναι για 2 με 3 πλαίσια κάθετα (portrait) ή 3 με 5 πλαίσια οριζόντια (landscape), ενώ οι τυποποιημένες διαστάσεις γωνίας κλίσης είναι 5-10-15-20-25-28-30 μοίρες.

Υπάρχει δυνατότητα και ειδικών κατασκευών για άλλη διάταξη των πάνελ από αυτή που προαναφέρθηκε η οποία θα μελετηθεί με βάση το σχέδιο χωροθέτησης που θα μας στείλετε όσον αφορά την στατικότητα της και το εφικτό της κατασκευής για την προμήθεια των υλικών.