Μονοπάσσαλο για πασσαλόμπηξη με πάσσαλο χαλύβδινο

Σταθερή μονοπάσσαλη βάση για 2 πάνελ σε κάθετη διάταξη (portrait) ή 3 πάνελ σε οριζόντια διάταξη (landscape) με την μέθοδο της πασσαλόμπηξης με τυποποιημένο χαλύβδινο πάσσαλο γαλβανισμένο εν θερμώ και μέγιστο μήκος 3m, στην επιθυμητή γωνία κλίσης. Δεν απαιτείται γεωλογική μελέτη. Δυνατότητα ανοδίωσης ή ηλεκτροστατικής βαφής για εγκαταστάσεις σε αλκαλικό περιβάλλον.

Για τις μονοπάσσαλες βάσεις με την μέθοδο της πασσαλόμπηξης στο έδαφος το μέγιστο μήκος πασσάλου μπορεί να είναι μέχρι τα 3m ενώ η έμπηξη είναι περίπου 1,70m. 

Η σύνδεση του χαλύβδινου πασσάλου με την βάση αλουμινίου γίνεται με βίδα ανοξείδωτη Μ10Χ85 και η δυνατότητα ρύθμισης κατά μήκος είναι 4εκ. Το τμήμα αλουμινίου που θηλυκώνει στον χαλύβδινο πάσσαλο είναι 30cm ενώ θηλυκώνει για 15cm.

Μεταξύ των δύο υλικών παρεμβάλλεται αλουμινοταινία ή λάστιχο apdm για την πρόληψη της οξείδωσης όταν έρχεται σε επαφή ο χάλυβας με το αλουμίνιο.

Ο χαλύβδινος πάσσαλος είναι γαλβανισμένος στα 86micra και ο τύπος του είναι S235 με διατομή U.

Οι διαστάσεις των βάσεων ποικίλουν ανάλογα με την διάταξη των πλαισίων ενώ οι τυποποιημένες διαστάσεις γωνίας κλίσης είναι 5-10-15-20-25-28-30 μοίρες.

Η απόσταση των πλασίων απο το έδαφος μπορεί να είναι 45-60cm.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα ειδικών κατασκευών.