Διπάσσαλο για πασσαλόμπηξη με πάσσαλο χαλύβδινο

Σταθερή διπάσσαλη βάση για την επιθυμητή διάταξη των πάνελ με την μέθοδο της πασσαλόμπηξης με πάσσαλο χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ και μήκος πασσάλου κατόπιν εδαφοστατικής/γεωλογικής μελέτης για να προσδιοριστεί το απαιτούμενο βάθος έμπηξης ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους. Δυνατότητα ανοδίωσης ή ηλεκτροστατικής βαφής για εγκαταστάσεις σε αλκαλικό περιβάλλον.

Στην περίπτωση της πασσαλόμπηξης θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το βάθος έμπηξης του πασσάλου για την στατικότητα της κατασκευής στήριξης των βάσεων που προέκυψε από τα pull out τεστ και την γεωλογική μελέτη αλλά και την ανύψωση του πλαισίου από το έδαφος (τυποποίηση 45-50cm) ώστε να προκύψει το συνολικό μήκος του πασσάλου (τυποποίηση-πάσσαλος εκτός εδάφους 25cm)

Ό πάσσαλος είναι γαλβανισμένος εν θερμό στα 5mm (86micra και ο τύπος του είναι S235). Το πόδι της βάσης αλουμινίου θηλυκώνει μέσα στον πάσσαλο διατομής (U) για 15cm. Η στήριξη γίνεται με ανοξείδωτη βίδα M10X85. Μεταξύ των 2 υλικών απαραίτητο είναι να τοποθετηθεί αλουμινοταινία είτε λάστιχο EPDM για να μην παρουσιαστεί διάβρωση από οξείδωση στο πέρασμα του χρόνου.

Οι διαστάσεις των βάσεων ποικίλουν ανάλογα με την διάταξη των πάνελ. Οι τυποποιημένες διαστάσεις 2 με 3 πλαίσια κάθετα (portrait) ή 3 με 5 πλαίσια οριζόντια(landscape) ενώ οι τυποποιημένες διαστάσεις γωνίας κλίσης είναι 5-10-15-20-25-28-30 μοίρες.

Υπάρχει δυνατότητα και ειδικών κατασκευών για άλλη διάταξη των πάνελ από αυτή που σημειώνεται η οποία θα μελετηθεί με βάση το σχέδιο χωροθέτησης που θα μας στείλετε όσον αφορά την στατικότητα της και το εφικτό της κατασκευής.