Διπάσσαλο για γεώβιδα

Σταθερή διπάσσαλη βάση για την επιθυμητή διάταξη των πάνελ πάνω στην φλάντζα της γεώβιδας. Η στήριξη των πελμάτων της βάσης γίνεται με βίδα της επιλογής σας ανάλογη με την υπάρχουσα οπή στην φλάντζα της γεώβιδας. Δυνατότητα ανοδίωσης ή ηλεκτροστατικής βαφής για εγκαταστάσεις σε αλκαλικό περιβάλλον.

Για την στήριξη της βάσης με γεώβιδα απαιτείται γεωλογική μελέτη ώστε να καθοριστεί το συνολικό μήκος έμπηξής. Η εταιρεία δεν προμηθεύει τις γεώβιδες αλλά μπορεί να σας φέρει σε επαφή με τους αντίστοιχους προμηθευτές. 

Οι διαστάσεις των βάσεων ποικίλουν ανάλογα με την διάταξη των πάνελ. Οι τυποποιημένες διαστάσεις είναι για 2 με 3 πλαίσια κάθετα (portrait) και 3 με 5 πλαίσια σε οριζόντια διάταξη (landscape) ενώ οι τυποποιημένες διαστάσεις γωνίας κλίσης είναι 5-10-15-20-25-28-30 μοίρες.

Υπάρχει δυνατότητα και ειδικών κατασκευών για άλλη διάταξη των πάνελ από αυτή που προαναφέρθηκε η οποία θα μελετηθεί με βάση το σχέδιο χωροθέτησης που θα μας στείλετε όσον αφορά την στατικότητα της και το εφικτό της κατασκευής.