Μεταβλητό μονοπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο αλουμινίου ή πέδιλο μπετόν

Τυποποιημένα τραπέζια μήκους 7m για διάταξη πλαισίων 2 κάθετα (portrait) ή 3 οριζόντια (landscape) με μεταβλητή μονοπάσσαλη βάση A1803 με δυνατότητα αλλαγής γωνίας κλίσης από 16 έως 50 μοίρες ανάλογα με την εποχή. Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής για εγκαταστάσεις σε αλκαλικό περιβάλλον.

Σύστημα στήριξης μεταβαλλόμενης γωνίας για φωτοβολταϊκό πάρκο με την μέθοδο της μπετόμπηξης με πάσσαλο αλουμινίου ή με βίδωμα του πέλματος (μήκους 1,5m) σε πέδιλο από μπετόν.

Δεν απαιτείται γεωλογική μελέτη καθώς ο πάσσαλος αλουμινίου είναι τυποποιημένος ως προς το μήκος. Ο πάσσαλος αλουμινίου είναι ορθογώνιας διατομής 5Χ13cm και η έμπηξη είναι περίπου στο 1m. Οι διαστάσεις της οπής για την μπετόμπηξη είναι Φ30 σε βάθος 1,20m. Για την μπετόμπηξη απαιτείται επίσης δομικό πλέγμα τύπου Β500C με Φ8 σε διάσταση 1Χ1m

Η δυνατότητα αλλαγής κλίσης είναι από 16 έως 50 μοίρες.

Πάνω στην βάση σημειώνονται οι μοίρες 16-35-48 αλλά έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε σε ότι μοίρες θέλετε. 

Μετρήσεις συνεργατών που έχουν εγκαταστήσει τις μεταβλητές βάσεις έχουν μετρήσει επιπλέον απόδοση από 10-12%

Το σύστημα αφορά έτοιμο τραπέζιο 7,30μ. στο οποίο τοποθετούνται 7+7=14 πλαίσια σε διάταξη 2 κάθετα ή σε οριζόντια διάταξη 3 πλαισίων  4+4+4=12. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μεγαλύτερου μήκους τραπεζιού από τα 7,30m.

Μεταξύ των τραπεζίων θα πρέπει να υπάρχει απόσταση 30εκ. όταν παρατάσσεται το ένα δίπλα στο άλλο ενώ η απόσταση του εμπρός τραπεζίου από το πίσω θα πρέπει να είναι 6 με 7 μέτρα.  

Το κάθε τραπέζιο περιλαμβάνει 3 τεμάχια μονοπάσσαλες βάσεις με κάναβο 2,70μ.

Σε αυτή την βάση δεν υπάρχει δυνατότητα ανύψωσης.

Η βάση αυτή είναι χειροκίνητη και δεν έχει κανένα μηχανικό μέρος. Την αλλαγή γωνίας κλίσης θα πρέπει να κάνετε αξονικά του τραπεζιού (σταθείτε στο κέντρο) ενώ έχετε λασκάρει τις 3 αλενόβιδες στο πίσω μέρος της βάσης, ρυθμίσετε την γωνία κλίσης ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε και την εποχή του χρόνου που διανύετε και σφίξτε ξανά τις βίδες.

Η ρύθμιση είναι εφικτό να γίνει ακόμη και από ένα άτομο καθώς το τραπέζι έχει το βάρος των 14 πλαισίων.